คัตเตอร์

            

คัตเตอร์


ประโยชน์
          คัตเตอร์  เป็นสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์พืชได้รวดเร็ว คงทนต่อการสลายตัว เพื่อป้องกันดอกและผลร่วงเนื่องจากแตกใบอ่อนพืช  การแปรปรวนของธรรมชาติ  มีปริมาณน้ำมากน้อยเกินไปยังทำให้ขั้วของดอกและผลอ่อนเหนียว  ทำให้ลดการหลุดร่วง ยังช่วยขยายผล สร้างเนื้อ แบ่งขยายเซลล์ได้เป็นปกติ  รูปทรงไม่บิดเบี้ยว  ยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของปลายรากพืชและการพักตัวของเมล็ดข้าว


วิธีใช้และอัตราการใช้
 -  ทุเรียน ส้ม มะนาว มังคุด ลองกอง พุทธา อัตราการใช้ 5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นระยะดอกจนถึงระยะหางแย้ไหม้ (ทุเรียน), ผลอ่อน, ช่วยให้เกสรสมบูรณ์ ผสมติดง่าย
 - ผัก มะเขือเทศ พริก แตงโม แตงกวา แคนตาลูป พริกไทย ถั่วฝักยาว ใช้อัตรา 3-5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
 - ข้าว อัตราการใช้ 5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้ระยะช่วงฤดูหนาว ทำลายการพักตัวข้าว  ข้าวเจริญเติบโตโดยปกติ หรือใช้แช่เมล็ดข้าวก่อนปลูก เร่งการงอกของราก  ลดปัญหาเมล็ดข้าวลีบ เพิ่มรวงเร่งการแตกกอ

       
Visitors: 5,478,997