โรคเชื้อรานาข้าว

โรคเชื้อราในนาข้าว

โรคเชื้อราเป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรที่ทำนาข้าวเป็นอย่างมากอีกโรคหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ไช่เพียงโรคเชื้อราเท่านั้นยังมีอีกหลายโรคเช่น โรคใบจุด ใบขีด ใบสีส้ม กาบใบแห้ง เน่าคอรวง เป็นต้น ที่มีส่วนทำความเสียหายกับผลผลิตของนาข้าว ลักษณะของแต่ละโรคจะมีอาการที่ค่อนข้างตรงตัวกับชื่อของโรคนั้นเช่นโรคกาบใบแห้งก็มีอาการแห้งที่กาบใบหรือโรคใบจุดก็มีจุดบนใบเป็นต้นส่วนโรคเชื้อรานั้นจะมีอาการแห้งจากปลายใบลงมาประมาณ1-3 ซม. โดยเฉพาะสายพันธุ์ของข้าวปลูกบางสายพันธุ์มีผลต่อการเกิดโรคได้ง่ายแต่โรคทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น ฮาโตริ สามารถ ป้องกันและกำจัดได้ครับโดยการใช้ ฮาโตริ ฉีดพ่นผสมกับยากำจัดแมลงได้ทุกครั้งในการฉีดโดยให้ทำการละลาย ฮาโตริ ในภาชนะอื่นๆก่อนผสมรวมกับตัวยาอื่นๆโดยใช้อัตรา 10ccต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาพร้อมๆกับยาอื่นๆเพียงง่ายๆเท่านี้เกษตรกรก็ได้ผลผลิตเต็มที่กับนาข้าวของท่านเพราะถ้าข้าวเกิดโรคต่างๆดังกล่าวย่อมทำให้ข้าวออกรวงไม่ดีถึงออกน้ำหนักก็ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราชาวนาต้องใช้ ฮาโตริ เพื่อป้องกันและกำจัดโรคร้ายในนาข้าวยิ่งราคาข้าวไม่สู้ดียิ่งต้องใช้ครับเพราะเราจะได้ผลิตที่ควรจะได้และประหยัดต้นทุนเพราะ ฮาโตริ ใช้ในปริมาณที่น้อยแต่ได้ผลชัดเจนครับ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 061-595-4264 เอก ร้านมานพการเกษตร ยินดีครับ

Visitors: 5,477,780