บทความ

โรคเหี่ยวเฉา (โรคเอ๋อ)

วันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับโรคเหี่ยวเฉาหรือโรคเอ๋อครับ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคเอ๋อเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวไร่สับปะรดมานานมากที่ยังไม่สามารถรักษาได้ แต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับเพราะ "ฮาโตริ" สามารถใช้ป้องกันและกำจัดโรคเอ๋อได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาสั้นๆก็สามารถเห็นความชัดเจนได้ ผมมีคำแนะนำการป้องกันและกำจัดโรคเอ๋อแบบง่ายๆแต่ได้ผลชัดเจนดังนี้ครับ

กรณีเริ่มต้นการปลูกใหม่ให้ปฏิบัติ ดังนี้

การเตรียมพื้นที่ปลูก ให้ใช้ "ฮาโตริ" ฉีดพ่นบนพื้นดินที่จะปลูกก่อน 1 ครั้ง (500 CC ต่อน้ำ 1,000 ลิตร) เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน หลังจากนั้นให้ใช้ "ฮาโตริ" ฉีดพ่นหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูกเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคเอ๋อที่อาจติดมากับหน่อพันธุ์หลังจากนั้นรอให้สับปะรดมีการฟื้นตัวในระยะหนึ่งแล้วค่อยฉีดพ่นฮาโตริ ระยะ 30-45 วันต่อครั้งเพื่อเป็นการป้องกัน

กรณีสับปะรดที่ปลูกอยู่แล้วแต่เป็นโรคให้ปฏิบัติ ดังนี้

ให้ใช้ "ฮาโตริ" อัตรา 10 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร (500 CC ต่อน้ำ 1,000 ลิตร) ฉีดพ่นเดี่ยวๆ ทุกๆ 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ในเบื้องต้นโดยให้ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลงสับปะรดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อผลสับปะรดแต่อย่างใด เพราะ "ฮาโตริ" จะทำปฏิกริยาต่อใบและผลในส่วนที่เป็นโรคเท่านั้น ส่วนใบและผลที่ไม่เป็นโรคจะไม่มีผลกะทบแม้แต่เปอร์เซนต์เดียวแม้ว่าในต้นนั้นๆจะเป็นโรคไม่ทุกใบก็ตาม ภาพที่ออกมาในส่วนใบที่เป็นโรคจะแสดงอาการเหี่ยวลงและแห้งในที่สุดและไม่ลุกลามไปต้นอื่นๆที่อยู่ใกล้กัน เพียงง่ายๆแค่นี้ท่านจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน  หลังจากนั้นเมื่อสับปะรดเกิดยอดใหม่ใบใหม่จะปลอดโรคโดยสิ้นเชิง หลังจากผ่านการฉีดพ่น "ฮาโตริ"เดี่ยวๆครั้งที่ 3 ผ่านไปประมาณ 7 วันให้บำรุงต้นและผลต่อด้วย tkc (แคปซูลนาโน)10-20แคปซูลต่อน้ำ 1,000ลิตร และคัตเตอร์ 300 Cc ต่อน้ำ 1,000 ลิตรเพื่อเป็นการฟื้นสภาพต้นหรือเป็นการบำรุงหัวสับปะรดในกรณีที่มีผลให้ฉีดตามระยะการบำรุงผลตามระยะคือ  ช่วงที่ 1. ดอกแดง.  ฮาโตริ.  250-500ซีซี.  TKC. 20.   คัตเตอร์. 300.  ต่อน้ำ1000ลิตร.  ฉีด. ได้5 ไร่
ช่วงที่2.  หัวไมค์. ฮาโตริ 250-500ซีซี.  TKC 25 คัตเตอร์. 300 
ช่วงที่.3 ดอกม่วงแห้ง. ฮาโตริ 250-500ซีซี.  TKC 30 คัตเตอร์. 350
ช่วงที่4.ก่อนเก็บ1 เดือน. ฮาโตริ 250-500ซีซี.  TKC 30 คัตเตอร์. 350
น้ำ1000ลิตรฉีด 5 ไร่.  ไม่ต้องจี้ฉีดให้ทั่วใบ  เหมือนฉีดยาทั่วไปก็พอแล้วครับกรณีสับปะรดที่ยังเป็นสับปะรดสาวให้ฉีดเพื่อเป็นการป้องกันระยะ 30-45 วันต่อครั้งก็เพียงพอ ซึ่งเหตุผลที่ต้องฉีดพ่น "ฮาโตริ" เดี่ยวๆ 3 ครั้งติดต่อกันในระยะแรกทุกๆ 7 วัน ก็เพื่อให้ ฮาโตริ ได้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ในการป้องกันและกำจัดโรคเอ๋อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061-595-4264                                                                                          


Visitors: 5,478,995